جستجو

تازه های نشر

هوش مصنوعی در پژوهش‌های پزشکی و دندانپزشکی
با کتاب بیشتر آشنا شوید
متتخب کارآزمایی‌های بالینی مداخلات طب ایرانی در بیماری‌های زنان و زایمان
با کتاب بیشتر آشنا شوید
منتخب کارآزمایی‌های بالینی طب ایرانی در بیماری‌های گوارش
با کتاب بیشتر آشنا شوید
Functionalized nanomaterials for cancer research: applications in treatments, tools and devices
با کتاب بیشتر آشنا شوید
پیشرفت‌های درک آسیب‌شناسی اختلالات مرتبط با گلوتن و تکامل غذاهای فاقد گلوتن
با کتاب بیشتر آشنا شوید
کتاب ارگونومی شغلی تخصصی (جلد دوم)
با کتاب بیشتر آشنا شوید
مطالعه همخوانی سراسر ژنوم (GWAS)
با کتاب بیشتر آشنا شوید
پسماندهای خطرناک خانگی
با کتاب بیشتر آشنا شوید
تازه ترین ها
تازه های نشر - کتاب
هوش مصنوعی در پژوهش‌های پزشکی و دندانپزشکی
هوش مصنوعی در پژوهش‌های پزشکی و دندانپزشکی
تازه های نشر - کتاب
متتخب کارآزمایی‌های بالینی مداخلات طب ایرانی در بیماری‌های زنان و زایمان
متتخب کارآزمایی‌های بالینی مداخلات طب ایرانی در بیماری‌های زنان و زایمان
تازه های نشر - کتاب
Functionalized nanomaterials for cancer research: applications in treatments, tools and devices
Functionalized nanomaterials for cancer research: applications in treatments, tools and devices