صفحه اصلي > اخبار > اخبار متحرک 
 


دوره اخلاق و حقوق پزشکی در مرکز مسیح دانشوری برگزار شد

دوره اخلاق و حقوق پزشکی در مرکز مسیح دانشوری برگزار شد

در ادامه برگزاری دوره های اخلاق و حقوق پزشکی توسط کمیته اخلاق بیمارستان مسیح دانشوری و با همکاری دفتر آموزش پرستاری مرکز؛  کارگاه آموزشی" دادن خبر ناگوار" ( Break Bad News )، 20 بهمن ماه با حضور کلیه سوپر وایزران و سرپرستاران بخش ها در این مرکز برگزار شد. 
شمسی نصیری سوپروایزر آموزشی مرکز، هدف از این کارگاه را ارتقاء آموزش و تبادل تجربیات پرستاران درمورد رساندن خبر بد به بیماران و همراهان آنان در شرایط خاص ذکر کرد و افزود: کادر پزشکی، بیماران و همراهان بیماران همیشه درمعرض مواجهه با خبر، شرایط و اوضاعی هستند که آنها را "شرایط ناخوشایند" و" خبر بد" می نامند، بنابراین با توجه به این که پرستاران دستورالعمل خاصی درخصوص ابلاغ اخبار بد به بیمار و خانواده ندارند و هر پرستاری به سبک خاص خود مبتنی بر ذهنیات، ولی مطابق فرهنگ رفتار می نماید، دوره فوق برگزار شد. 
سوپروایز آموزشی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اجتماعی و فرهنگی بیماران، ضروری است تا پرستاران با شیوه های علمی ابلاغ خبر بد که به طور مکرر در زندگی کاری خود با آن مواجهه می شوند، آشنا شوند. نصیری درخاتمه با بیان اینکه در این کارگاه درخصوص روش های علمی ابلاغ خبر بد مانند روش (SPIKES) در بیماری های مختلف و زمان فوت بیمار آموزش داده شود، گفت: سرپرستاران به صورت ایفای نقش یک مدل نحوه اطلاع رسانی را تمرین کردند. 
گفتنی است تدریس این دوره بر عهده دکتر مهرزاد کیانی بود.