صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


زمانبندی کارگاه های تخصصی دانشکده پرستاری در خردادماه 96 اعلام شد

زمانبندی کارگاه های تخصصی دانشکده پرستاری در خردادماه 96 اعلام شد

واحد بازآموزی دانشکده پرستاری ومامایی، کارگاه های بازآموزی تخصصی-آکادمیک-زبان و CGFNS/RNرا درخرداد سال 1396 بر اساس استانداردهای جهانی برگزار می کند.

این دوره ها با حضور اساتید برجسته و بر حسب نیازهای تخصصی جامعه هدف برگزار می شود. همچنین امکان برگزاری دوره ها در مراکز درمانی و دانشگاهی بر اساس درخواست همکاران فراهم می باشد.

لازم به ذکر است این دوره ها در دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران-خیابان ولی عصر –جنب نیایش- مجتمع نیایش- واحد بازآموزی دانشکده پرستاری- مامایی برگزار می شود و متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 88202508 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی اینترنتی http://nm.sbmu.ac.ir   مراجعه کنند.

لیست دوره های مذکور را در تصویر زیر مشاهده کنید: