صفحه اصلي > اخبار 
 


برگزاری سی و پنجمین دوره آزمون ورودی پذیرش دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک

برگزاری سی و پنجمین دوره آزمون ورودی پذیرش دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک

سی و پنجمین دوره آزمون ورودی پذیرش دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک، 16 بهمن ماه در مرکز پزشکی 15خرداد برگزار شد.
این آزمون شفاهی(OSCE) همراه با مصاحبه با حضور 9 نفر از اعضای هیات ممتحنه پذیرش دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و 34 نفر از شرکت کنندگان از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 17 خاتمه یافت.