پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
تازه ها
صفحه اصلي > درباره دانشگاه > فرآیندهای دانشگاه > معاونت تحقیقات و فناوری 
 
 
معاونت تحقیقات و فناوری
 شرح اجراي فرايند اعطاي فرصتهاي مطالعاتي
 فرايند شركت اعضا هيئت علمي در كنگره هاي خارجي
 برگزاري همايش هاي داخلي و بين المللي در مديريت روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارها
  فرآيند تأسيس مراكزتحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه
  فرآيند جذب نيروهاي طرحي براي مراكزتحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه
 بررسي وآماده سازي پروژه هاي پيشنهادي جهت تصويب
  بررسي وآماده سازي پيشنهاديه تحقيقاتي : بررسي مدارك پيشنهاديه
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه تحقيقاتي : ارسال پروژه پيشنهادي به داوري
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه: ارسال پروژه پيشنهادي به داوري
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه تحقيقاتي : تصميم گيري دركميته اجرائي شوراي پژوهشي
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه:تصميم گيري دركميته اجرائي شوراي پژوهشي
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه تحقيقاتي : صدور مجوز اخلاقي دركميته اخلاق
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه: صدور مجوز اخلاقي دركميته اخلاق
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه تحقيقاتي : تصويب / رد پيشنهاديه در شوراي پژوهشي
 فرايند بررسي وآماده سازي پيشنهاديه:تصويب / رد پيشنهاديه در شوراي پژوهشي دانشگاه
 پرگزاري كارگاه هاي مختلف در حيطه پژوهش
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.