صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

بیش از 50 درصد دررفتگيهای مفاصل بزرگ بدن در شانه اتفاق می افتد

دانشیار گروه ارتوپدی بیمارستان امام حسین (ع) گفت: مفصل شانه به دلیل ساختار استخوانی ویژه بیشتر از هر مفصل بزرگ دیگری در بدن، دچار در رفتگی می شود، به طوری که بیشتر از 50 درصد دررفتگی های مفاصل بزرگ بدن در این مفصل اتفاق می افتد.