ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
 
توجه
*جهت دریافت نام کاربری VPN ، داشتن ایمیل دانشگاهی الزامی می باشد . درصورت نداشن ایمیل دانشگاهی به سامانه پست الکترونیکی مراجعه نمائید.

*دریافت نام کاربریVPNصرفاً جهت استفاده اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه از منابع علمی الکترونیک که دانشگاه مشترک است، می باشد.

* استفاده از VPNصرفاً جهت خارج از محیط دانشگاه می باشد و در محیط های وابسته دانشگاه که به شبکه دانشگاه متصل می باشند. نیازی به استفاده از VPN نمی باشد.

* پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور خود جهت نحوه استفاده از VPN به راهنمای موجود در سایت ICT.sbmu.ac.ir می بایست مراجعه نمائید.
 

سیستم عامل

دانلود فایل

آموزش نحوه اتصال

Windows

فایل آموزش اتصال با سیستم عاملهای Windows

Macintosh

فایل آموزش اتصال با سیستم عاملهای Macintosh

Android فایل آموزش اتصال با سیستم عاملهای Android
IOS فایل آموزش اتصال با سیستم عاملهای IOS

 

طراحی شده توسط ICT Department