مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي دکتر مسيح دانشوري

ميرزا علي اصغر خان امين‌السلطان در سال 1320 قمری، زميني را در شمالي‌ترين نقطه تهران خريداري کرد تا به توصيه پزشکان فرانسوي، مظفرالدين‌شاه که مبتلا به سل ريوي شده بود، دوران نقاهت خود را در آن جا بسر ببرد. پس از فوت مظفرالدين شاه، اين مرکز به تدريج به آسايشگاهي براي بيماران مسلول تبديل شد. بعدها پس از تغيير حکومت، اين زمين و ساختمان کاخ بدون استفاده مانده بود تا با همت مرحوم دکتر مسيح دانشوري در سال 1310 شمسي پس از كسب مجوز از دربار، يک مدرسه پرستاري در آن احداث شد.متعاقب اين اقدام در دهه بيست ساختمان‌هاي متعددي توسط وزارت بهداري وقت، بعضي موسسات ديگر و اشخاص خير در محوطه بنا شد. در سال 1365، بدنبال آغاز رسمي فعاليت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، زير مجموعه اين دانشگاه شد.مرکز تحقيقات سل و بيماري‌هاي ريوي که در محوطه فيزيکي مرکز پزشکي دکتر مسيح دانشوري واقع شده در سال 1371 تاسيس و شروع بکار کرد؛ در سال 1377مرکز تحقيقات و بيمارستان با يكديگر ادغام و بعنوان مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي دکتر مسيح دانشوري تغيير نام يافت. يك سال بعد مركز به عنوان قطب علمي منتخب كشور در زمينه سل و بيماري‌هاي ريوي برگزيده شد. در سال 1384 بانك توسعه اسلامي(IDB) اين مركز را به نام مركز هماهنگي‌هاي آموزشيSRVP  بانك برگزيد. در سال 1386 اين مركز به عنوان مركز همكاري‌هاي كنترل دخانيات سازمان بهداشت جهاني و مركز همكاري‌هاي آزمايشگاهي سل اتحاديه جهاني سل و بيماري‌هاي ريوي(IUATLD) انتخاب شد. مرکز همکاري‌هاي آموزش منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني و همچنين دبيرخانه منطقه خاورميانه اتحاديه بين‌المللي مبارزه با سل و بيماري‌هاي ريوي است و مرکز رفرانس برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي سل در سطح کشور نيز مي‌باشد.  همچنين در سال 1386 پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي شامل پنج مركز تحقيقاتي مصوب دانشگاه با حضور دكتر حداد عادل رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي افتتاح شد.سال 1387 مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات پژوهشكده دکتر مسیح دانشوری به عنوان مركز همكاري‌هاي كنترل دخانيات سازمان بهداشت جهانيWHO برگزيده شد كه تا كنون ادامه دارد. مرکز پزشكي مسيح دانشوري همچنین مركز رفرانس برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي سل و آزمايشگاه مرجع مايكوباكتريولوژي در سطح کشور است، دومين آزمايشگاه مرجع ويروس شناسي كشور نیز در زمينهH1N1 به شمار مي‌رود و همچنين تنها مركز پزشكي از راه دور كشور در بيمارستان مسيح دانشوري مستقر مي‌باشد.

این مرکز با دار بودن نه مرکز تحقیقات بصورت شواری گسترش، به عنوان قطب برتر علمی سل و بیماری‌های ریوی کشور در سال 93 انتخاب شد.

بخش هاي بستری تخصصي و فوق تخصصي :

بخش

تعداد تخت

CCU

6

POSTCCU

6

ریهICUپيوند

1

جراحيICU

12

جنرالICU

4

داخليICU

8

CCU 2

15

عفونيICU

7

ICU –OPU( ICUفراهم آوري اعضا)

4

ريوي زنان (3)

31

ريوي مردان (9)

25

بخش (4) مردان

31

عفوني زنان (5)

22

عفوني مردان (6)

31

اطفال(7)

25

آنكولوژي(10)

19

جراحي(ENTوجراحي توراكس)

33

جراحي 2

12

تست خواب

3

ICU  اطفال

4

ICU  نوزادان

2

ICU  پیوند قلب

3

دیالیز

9

شیمی درمانی

9

اطاق عمل

9

تخت ریکاوری

9

PET- CT

3

اورژانس

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه‌ها:

(درمانگاه‌هاي مركز پزشكي مسيح دانشوري از ساعت 8 لغايت 13 داير است)

 

نام درمانگاه

 

روزهاي فعاليت در هفته

درمانگاه ريه

شنبه تا پنج‌شنبه

درمانگاه قلب

شنبه،یکشنبه‌، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

درمانگاه عفوني

يكشنبه‌ها،سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

درمانگاه جراحي

شنبه تا پنج‌شنبه

درمانگاه اطفال

شنبه تا پنج‌شنبه

درمانگاه ENT

شنبه تا پنج‌شنبه

درمانگاه آنكولوژي

شنبه تا چهار شنبه

درمانگاه ترك سيگار

دوشنبه‌ها

درمانگاه ايمونولوژي

چهارشنبه‌ها

درمانگاه بازتواني ريوي و كاهش آسيب

شنبه تا چهارشنبه‌ها

درمانگاه نفرولوژي

چهارشنبه‌ها

درمانگاه درد

چهار شنبه‌ها

درمانگاه دندانپزشكي

شنبه تا پنج‌شنبه

 

 

كلينيك‌هاي ويژه

كلينيك‌هاي ويژه مركز پزشكي مسيح دانشوري از ساعت 14 لغايت 19 داير است.

نام كلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

كلينيك ويژه ريه

شنبه‌ها تا چهارشنبه‌ها

كلينيك ويژه كاهش آسيب

شنبه‌ها تا چهارشنبه‌ها

كلينيك ويژه روانشناسي پيوند

یکشنبه ها

كلينيك ويژه عفوني

شنبه‌ها تا چهارشنبه‌ها

كلينيك ويژه پيوند ريه

يكشنبه‌ها

كلينيك ويژه اعصاب و روان

يكشنبه‌ها

كلينيك ويژه تغذيه

يكشنبه‌ها

كلينيك ويژه آلرژي

شنبه تا و سه شنبه ها

كلينيك ويژه طب كار

یکشنبه‌ها

كلينيك ويژه پوست و مو

سه‌شنبه‌ها

كلينيك ويژه تست خواب

سه‌شنبه‌ها

كلينيك ويژه جراحي عمومي

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها

كلينيك ويژه جراحي قلب

يكشنبه‌‌ها- سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

كلينيك ويژه قلب

 شنبه ها يكشنبه‌ها(مخصوص بيماران كانديد پيوند) و دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه‌ها(مخصوص بيمارانPPH)

كلينيك ويژه جراحي توراكس

شنبه‌ها و سه شنبه‌ها

كلينيك ويژه گوش، حلق و بيني

یکشنبه‌ها،دوشنبه‌ها وچهارشنبه‌ها

كلينيك ويژه PPH

چهارشنبه‌ها

کلینیک ویژه باز توانی قلب

یکشنبه ها وسه شنبه ها

کلینک ویژه آسیب های عضلانی ،اسکلتی

شنبه ها ،دوشنبه ها، چهارشنبه ها

کلینیک ویژه نفرولوژی

شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه شنبه ها

کلینیک ویژه غدد

یکشنبه وچهارشنبه ها

کلینیک ویژه بازتوانی ریه و آسم ورزشی

یکشنبه ها

کلینیک ویژه اطفال

شنبه ها تا چهارشنبه ها

 

 

پاراكلينيك‌ها:

نام پاراكلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

برونكوسكوپي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

آندوسكوپي سينوس

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

آندوسكوپي گوارش

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

ليزر تراپي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

آنژيوگرافي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

تست ورزش

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

اسپيرومتري

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

مايكوباكتريولوژي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

دياليز

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

شيمي درماني

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

الكتروكارديوگرافي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

اكوكارديوگرافي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

راديولوژي

همه روزه‌ حتي روزهاي تعطيل

سي‌تي‌اسكن

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

آزمايشگاه

همه روزه‌ حتي روزهاي تعطيل

پاتولوژي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

پزشكي هسته‌اي فردوس(PET/CT)

شنبه تا چهارشنبه

 

 

پيراپزشكي(توانبخشي):

نام پيراپزشكي (توانبخشي)

روزهاي فعاليت در هفته

فيزيوتراپي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

تغذيه

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

روانشناسي باليني

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

شنوايي سنجي

همه روزه‌ به غير از روزهاي تعطيل

 

 

نشاني:تهران، نياوران، دارآباد، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

تلفن:26105050-27123000        نمابر: 26109490