مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

این بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوک سهرابی وقف هلال احمر شده است. ساختمان مرکزی درسال 1332 تأسیس و تحویل ارتش آمریکا شده است که دارای بخشهای زایمان، ارتوپدی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، پوست و اعصاب و روان بوده است. ساختمان‌های شماره 1 و 2 فرمان فرمائیان نیز که در تاریخ 15/3/1358 در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود مجموعاً با ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد و از آن پس با نام بیمارستان اختر با 13 تخت و پرسنل منتقل شده از انجمن توانبخشی، بهداری استان و بیمارستان شفایحیاییان شروع بکار کرد و در مساحتی حدود 10390 مترمربع به خدمت‌رسانی مشغول شد. پس از ادغام بهداری و دانشگاه‌ها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزو واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت. فعالیت اساسی و عمده بیمارستان در رشته تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی می‌باشد .

با توجه به بازسازی‌های انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز شد، تمامی بخش‌های 1، 2 و3 بازسازی کامل شد و با تجهیزات کامل و اتاق‌های استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس‌دهی انجام وظیفه می نماید. همچنین بخش 4 جهت راه‌اندازی بخش جراحی عمومی  و ICUبه تعداد هشت تخت در شرف بهره‌برداری قرار دارد.

 

بخش های تخصصی:

تعداد تخت

نام بخش

29

بخش 1

38

بخش 2

29

بخش3

18

بخش 4

8

ICU

 

 

درمانگاه

شنبه یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه -چهارشنبه

درمانگاه ارتوپدی

 

کلینیک‌ها:

شنبه -یکشنبه -سه شنبه -چهارشنبه

کلینیک درد

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

کلینیک فک وصورت

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

کلینیک دندانپزشکی

دوشنبه -پنج شنبه

کلینیک داخلی

دوشنبه

کلینیک تغذیه و طب ورزشی

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

کلینیک طب فیزیکی

شنبه -دوشنبه -سه شنبه

کلینیک جراحی داخلی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه

کلینیک بیهوشی

بعد از ظهر روزهای- شنبه- یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه

کلینیک ویژه ارتوپدی

شنبه –سه شنبه

کلنیک قلب

 

پاراکلینیک‌ها:

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

آزمایشگاه

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

رادیولژی

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

فیزیوتراپی

شنبه –یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه

کاردرمانی

 

نشانی:خیابان دکتر علی شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست آذر ، مرکز پزشکی آموزشی درمانی اختر

تلفن :22001072