جستجو

دفترچه تلفن

توجه کنید
درصورت اطلاع از نام واحد مورد نظر عنوان آن‌را در کادر سمت راست بنویسید و در غیر اینصورت آن‌را در کادر سمت چپ جست و جو کنید.
به شماره کجا نیاز دارید؟
معاونت‌ها
 • آموزش
  021-23872220
 • درمان
  021-66761085-66761098
 • بهداشت
  021-66707636-66700512
 • دانشجویی و فرهنگی
  021-22439830-1
 • امور بین‌الملل
  021-22439770
 • غذا و دارو
  021-84248
 • توسعه مدیریت و منابع
  021-23872247
 • تحقیقات و فناوری
  021-22439780-1