صفحه اصلي > آرشیو رویدادها 
 
22 آبان
دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی ۲۲-۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
30 مهر
نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران 30مهر-2 آبان ماه98 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
23 مهر
16 مهر