صفحه اصلي > آرشیو رویدادها 
 
3 بهمن
کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران 5-3 بهمن ماه 97 | انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
17 بهمن
دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین 17-19بهمن ماه 97 | مرکز همایش های بین المللی رازی
2 اسفند
چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش 2-3 اسفند | دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی