صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

مهم ترین عامل پوسیدگی و بوی بد دهان چیست؟

راحله زندی مسئول آموزش به بیمار مهمترین دلایل پوسیدگی و بوی بد دهان و دندان را تشریح کرد.