صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

شناسایی بیماران درمعرض خطر خودکشی؛ یکی از مهمترین فوریت های پزشکی

مسئول واحد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مدرس دوره "شناسایی وارزیابی بیماران پرخطر از نظر خودکشی"گفت: شناسایی و ارزیابی روانشناختی بیماران درمعرض خطر خودکشی یکی از مهمترین فوریت های پزشکی در جوامع انسانی است که با برگزاری دوره های فوق می توان اهمیت موضوع را به طور کامل تشریح کرد.