صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

استناد کتاب اخلاق در متخصصان سلامت به دو مقاله دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

کتاب Moral Distress in the Health Professions در چاپ سال 2018 خود به دو مقاله دکتر فروزان آتش زاده شوریده، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استناد کرده است.