صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

نخستین جشنواره "ثبت تجارب موفق بیمارستانی درمدیریت منابع و مصارف"

نخستین جشنواره "ثبت تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف" توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، 10 شهریورماه درمرکز همایش های رازی برگزار می شود.