صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

"زیر سایه سلامتی"/ چراغ روشن طرح تحول نظام سلامت از تهران تا «طرود»

دو قدم نرسیده به تابلوی «انتهای حریم تهران» دل به پیچ های جاده دادیم و راهی فیروزکوه شدیم. مسیر شاید طولانی بود، اما هر چه که بود از استان تهران خارج نشدیم. مهمان خانه ای بودیم از جنس سلامت، بنا شده تا امیدی باشد برای اهالی ۳۵ هزار نفری این شهرستان.