صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

تحول اساسی در شناسایی تقلب های مواد غذایی با همکاری دانشگاه هلندی/تحصیل ٢٨٧ دانشجوی خارجی در علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درراستای گسترش ارتباطات بین المللی، صبح شنبه 27 مردادماه در نشستی با هیات اعزامی از دانشگاه واخنینگن هلند، دیدار و گفت و گو کرد.