صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

ارتقای وضعیت فرهنگی در دانشگاه با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نشستی با حضور دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر کرامتی نیا معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و جمعی از مدیران با مهندس اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در محل آن سازمان برگزار شد.