صفحه اصلي > اخبار 
 


  چاپ        ارسال به دوست

تمرین عملیاتی" پاسخ حوزه بهداشت در برابر بلایا" اجرا شد

به مناسبت روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، تمرین عملیاتی "پاسخ حوزه بهداشت دانشگاه در بلایا" به فرماندهی دکترمحمدی نیا معاون فنی، پشتیبانی مهندس صافی معاون اجرایی و بخش اداری و مالی سامانه فرماندهی حادثهICS  معاونت بهداشتی، 25 مهرماه برگزار شد.
مهندس اعظم محمدی کارشناس برنامه کاهش خطر بلایای معاونت امور بهداشتی که به جانشینی دکتر محمدی نیا فرماندهی این تمرین را در سایت اجرای مانور بعهده داشت؛ درخصوص اهداف اجرای این تمرین اظهار داشت: مهمترین هدف اجرای این تمرین، بهبود پاسخ موثر، هماهنگ و سازماندهی شده حوزه بهداشت در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی درراستای آمادگی کارشناسان کاهش خطر بلایا، سلامت روانی اجتماعی، تغذیه ستاد مراکز و شبکه های بهداشت تحت پوشش معاونت امور بهداشتی می باشد. این تمرین درجهت کاهش میزان خطرات احتمالی پس از وقوع سیل، به میزبانی شبکه بهداشت و درمان دماوند انجام شد.


مهندس محمدی با اشاره به این نکته که این تمرین توسط 3 تیم فرماندهی، ارزیابی و کنترل معاونت امور بهداشتی طراحی، اجرا و ارزیابی شد، گفت: مانور مذکور در تاریخ 25/7/97 با اعلام فرضی وقوع سیل در 5 روستای تحت پوشش شبکه بهداشت دماوند، قطع شدن شریان های حیاتی ازجمله تاسیسات برق و گاز، خسارت به منازل مسکونی و زمین های کشاورزی با حضور 120 نفر از کارکنان معاونت امور بهداشتی و مراکز و شبکه های تحت پوشش در 10 تیم عملیاتی از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 19 ادامه یافت.
مهندس محمدی ادامه داد: ازدیگر اهداف اجرای این مانور، تمرین آمادگی و افزایش توان تیم واکنش سریع مراکز و شبکه ها، شناسایی نقاط قابل بهبود، ظرفیت های موجود، تقویت کار گروهی و تیمی، جلب حمایت و توجه مدیران ارشد و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پشتیبانی و تخصصی و آموزش و تربیت کارکنان در مورد نقش ها و مسولیت های اساسی در مواجهه صحیح و به موقع با سیلاب بود.
کارشناس برنامه های کاهش خطر بلایا  افزود: استقرار ICP، ارزیابی سریع حادثه، تکمیل و تحلیل گزارش سریع حادثه SITREP، تدوین برنامه عملیات میدانی IAP، کارکردهای تخصصی سه گروه سلامت محیط، سلامت روانی اجتماعی و تغذیه در برابر بلایا، وجود تجهیزات تخصصی و پشتیبانی تیم های عملیاتی، ازجمله کارکردهایی بود که دراین تمرین توسط تیم ارزیابان معاونت بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مهندس تاجیک رئیس گروه سلامت محیط معاونت امور بهداشتی، اظهار داشت: مانورهای اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطرار هرساله توسط گروه سلامت محیط معاونت بهداشت برگزار می شد، در سالهای اخیر تمرین "پاسخ حوزه بهداشت دانشگاه در بلایا" جهت انجام هماهنگی واحدهای اقدام کننده درحوادث و بلایا با مشارکت گروه‌های مرتبط و با هماهنگی واحد مدیریت خطر بلایا برنامه ریزی و اجرا می شود.
وی افزود: مانور مذکور با هدف ارتقای آمادگی کارکنان سلامت محیط مراکز و شبکه های تحت پوشش معاونت امور بهداشتی و درراستای آموزش و تمرین کارکردهای تخصصی در دو حوزه ارزیابی سریع منطقه حادثه دیده و تدوین برنامه عملیات میدانی اجرا شد.
در ادامه مهندس نیتی کارشناس بهداشت آب معاونت بهداشتی، در خصوص نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی که یکی از کارکردهای تخصصی گروه سلامت محیط در بلایا و فوریت ها می باشد، گفت: با عنایت به اهمیت حصول اطمینان از سلامت آب آشامیدنی سالم در بلایا و به منظور جلوگیری از آلوده شدن آب و بروز بیماری های روده ای و همه گیری، ضروری است کارکرد نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی و دفع فاضلاب به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به این نکته که مانور مذکور با حضور کارشناسان آب و فاضلاب 10 مرکز و شبکه ی تابعه انجام شد، گفت: کارکرد های تخصصی پیشگفت، از طریق نمونه برداری و کنترل کلر باقیمانده آب، کمک به انتخاب محل تامین آب، کمک به پیدا کردن منابع آلوده کننده آب، تهیه کلر مادر، کلرزنی منابع آب آشامیدنی و نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب در قالب کارخواسته های مجزا مورد تمرین قرار گرفت.
در ادامه محمدرضا غفارزاده رزاقی رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی با اشاره به اهداف این گروه در مانور پاسخ حوزه بهداشت دانشگاه در بلایا، اذعان کرد: این گروه با هدف آشنایی و تمرین بیشتر کارشناسان سلامت روان با کارکردهای تخصصی تیم حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا در این تمرین شرکت نموده و به ارزیابی منطقه حادثه دیده، همکاری در تهیه و تحلیل گزارش سریع حادثه و غربالگری اختلالات ناشی از بحران از جمله سوگ و اختلال استرس حاد و ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر تیم های عملیاتی در کمیته تخصصی پرداختند.
سپس فرشته فزونی کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی، با بیان این مطلب که کارشناسان تغذیه کلیه مراکز و شبکه های تحت پوشش پس از گذراندن کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه در بحران، با کارکردهای تخصصی خود آشنا شده و نسبت به تدوین EOP تخصصی خود اقدام کردند، گفت: کارشناسان تغذیه در روز مانور به صورت عملی به اجرای کارخواسته های پیش بینی شده پرداختند. این کارخواسته ها که شامل 3 کارکرد اصلی تغذیه از جمله ارزیابی سریع وضعیت تغذیه خانوار و تعیین سوء تغذیه کودکان، پایش کمی و کیفی سبد غذایی و طراحی و اجرای مداخلات بهداشتی تغذیه ای با توجه به شرایط محیطی و جمعیت آسیب دیده بود، به نحو شایسته توسط تیم های عملیاتی تغذیه شرکت کننده به اجرا در آمد.


مهندس محمدی کارشناس کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت نیز با اشاره به اهمیت ایجاد هماهنگی در تیم های اعزامی، گفت: قبل از برگزاری این مانور در کلیه مراکز و شبکه های تحت پوشش، جلسه هماهنگی و تمرین دور میزی با حضور روسا و معاونین و اعضای تیم واکنش سریع این مراکز/شبکه ها تشکیل شد.
گفتنی است دکتر محمدی نیا و مهندس صافی معاونین فنی و اجرائی معاونت بهداشت، سازمان‌های همکار از جمله فرمانداری، شورایاری روستا، آب منطقه‌ای، اورژانس، نیروی انتظامی و پلیس راهور شهرستان دماوند؛ ضمن بازدید از محل استقرار و تجهیزات تیم‌های عملیاتی، از نزدیک در جریان اجرای مراحل مختلف مانور قرار گرفتند.
 همچنین در مانور اجرا شده اکیپ عملیاتی کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران به همراه یک واحد ازمایشگاه آب سیارتیم های عملیاتی را همراهی کرده و در ارزیابی سریع حادثه مشارکت فعال داشتند. احمدنیا نماینده دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه دانشگاه نیز به ارزیابی کلیات اجرای این مانور پرداخت.
گفتنی است 24 مهرماه نیز تمرین عملیاتی کارکردی باحضور اعضای سامانه فرماندهی حادثه ICS کلیه مراکز و شبکه های تحت پوشش برگزار شد. کارکردهای مدیریتی ازجمله هشدار و تائید خبر، فراخوان پرسنل، فعال شدن ICS، دراین تمرین با هماهنگی و هدایت واحدIT  معاونت بهداشتی به صورت ویدیو کنفرانس توسط تیم ارزیابان این معاونت مورد ارزیابی قرار گرفت.

 


١٢:٣٨ - سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧    /    عدد : ٦٩٣٠٤    /    تعداد نمایش : ٢٠٢