صفحه اصلي > اخبار 
 


.

.

مجله علمی پژوهشی   Bioethics and Health Law Journal (BHL)منتشر شد
این مجله در وب سایت  http://journals.sbmu.ac.ir/bhlمنتشر شد و در پایگاهElectronic Journals Library  Indexed in:  شده است.

مرکز مرتبط با این مجله: Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical  Sciences, Tehran, Iranبه مدیرمسئولی و سردبیری  دکتر محمود عباسی با رتبه علمیPhD, Associate Professor می باشد.

 این مجله با موتورهای جستجوGoogle Scholar (http://scholar.google.comقابل مشاهده است و علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرسhttp://journals.sbmu.ac.ir/site/fa/node/155/مراجعه کنند.