پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > بروشورهای آموزشی 
 
 
   دانلود فایل : نیمه دوم دی (2).pdf           حجم فایل 802 KB
   دانلود فایل : نیمه اول دی (1).pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود فایل : گوش دادن فعال.pdf           حجم فایل 760 KB
   دانلود فایل : ده .pdf           حجم فایل 1168 KB
   دانلود فایل : دوست داشتن.pdf           حجم فایل 2693 KB
   دانلود فایل : تحلیل رفتار متقابل.pdf           حجم فایل 1250 KB
   دانلود فایل : باج گیری عاطفی.pdf           حجم فایل 913 KB
   دانلود فایل : انگیزش پیشرفت تحصیلی.pdf           حجم فایل 998 KB
   دانلود فایل : اکستازی.pdf           حجم فایل 1457 KB
   دانلود فایل : اختلالات شخصیت.pdf           حجم فایل 1589 KB
   دانلود فایل : غلبه بر اهمال کاری.pdf           حجم فایل 2025 KB
   دانلود فایل : چگونه امتحان بدهیم.pdf           حجم فایل 1965 KB
   دانلود فایل : چگونه بپرسیم.pdf           حجم فایل 1345 KB
   دانلود فایل : جدیدالورود.pdf           حجم فایل 6526 KB
   دانلود فایل : والدین.pdf           حجم فایل 8174 KB
   دانلود فایل : کمال گرایی.pdf           حجم فایل 944 KB
   دانلود فایل : عزت نفس.pdf           حجم فایل 1220 KB
   دانلود فایل : درباره افسردگی.pdf           حجم فایل 923 KB
   دانلود فایل : خودکشی.pdf           حجم فایل 1527 KB
   دانلود فایل : تغییر اندیشه.pdf           حجم فایل 1533 KB
   دانلود فایل : تعامل موثر با استاد.pdf           حجم فایل 1848 KB
   دانلود فایل : انگیزه.pdf           حجم فایل 1078 KB
   دانلود فایل : اتاقی برای زندگی (2).pdf           حجم فایل 1555 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم شهریور.pdf           حجم فایل 1229 KB
   دانلود فایل : نیمه اول شهریور.pdf           حجم فایل 1271 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم مرداد.pdf           حجم فایل 955 KB
   دانلود فایل : نیمه اول مرداد.pdf           حجم فایل 1438 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم تیر.pdf           حجم فایل 1056 KB
   دانلود فایل : نیمه اول تیر.pdf           حجم فایل 777 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم خرداد.pdf           حجم فایل 961 KB
   دانلود فایل : نیمه اول خرداد.pdf           حجم فایل 1030 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم اردیبهشت.pdf           حجم فایل 764 KB
   دانلود فایل : نیمه اول اردیبهشت.pdf           حجم فایل 801 KB
   دانلود فایل : نیمه دوم فروردین.pdf           حجم فایل 876 KB
   دانلود فایل : نیمه اول فروردین.pdf           حجم فایل 897 KB
   دانلود فایل : مدیریت استرس.pdf           حجم فایل 1866 KB
   دانلود فایل : غلبه بر اضطراب امتحان.pdf           حجم فایل 1510 KB
   دانلود فایل : ریتالین.pdf           حجم فایل 1415 KB
   دانلود فایل : دانشجو و دانشگاه.pdf           حجم فایل 1397 KB
   دانلود فایل : تمرکز حواس.pdf           حجم فایل 1481 KB
   دانلود فایل : ارتباط والدین دانشجو.pdf           حجم فایل 1680 KB
   دانلود فایل : ارتباط موثر.pdf           حجم فایل 1989 KB
   دانلود فایل : اتاقی برای زندگی.pdf           حجم فایل 1922 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.