معاونت آموزشی   

از مهم‌ترین وظایف واختیارات معاونت آموزشی دانشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تشکیل جلسات شورای تخصصی آموزشیوشورای تخصصی تحصیلات تکمیلی به منظور سیاست‌گذاری آموزشی و رسیدگی؛

انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور رشد تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور، منطقه و جهان (توسعه رشته‌های بین رشته‌ای، شناسایی و راه‌اندازی رشته‌های جدید و توسعه برنامه پسا دکتری)؛

برنامه‌ریزی به منظور ارتقای ساز و کار حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان؛

تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم جهت توسعه همکاری‌های آموزش بین‌المللی با اولویت کشورهای منطقه؛

برنامه‌ریزی به منظور ارتقای رتبه دانشگاه در سطح ملی(طرح راد)؛

برنامه‌ریزی به منظور توسعه کیفی قطب‌های علمی متناسب با نیاز کشور؛

بررسی‌های لازم به منظور کسب اعتبار ملی و بین‌المللی در گروه‌ها و بخش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آزمون‌ها و ارتقای کیفیت برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی؛

 بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی؛

برنامه‌ریزی به منظور سازماندهی، جذب، ارتقا وتوسعه دانش و مهارت‌های اعضا هیات علمی؛

تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نامه و ترفیعات(اعضای هیات علمی)؛

برنامه‌ریزی به منظور استقرار و گسترش خدمات الکتریکی و هوشمندسازی؛

برنامه‌ریزی به منظور گسترش آموزش مداوم، آموزش‌های کوتاه مدت در سطح ملی و بین‌المللی و گسترش دوره‌های مجازی و استفاده از قابلیت‌های رسانه‌های جمعی؛

برنامه‌ریزی به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر؛

ایجاد کانون دانش آموختگان.

معاونت آموزشی دانشگاه با نظارت بر واحدهای ذیل، در راستای تحقق اهداف دانشگاه و انجام وظایف ذکر شده می‌کوشد: مدیریت امور آموزشی، مدیریت امور تحصیلات تکمیلی، مدیریت امور هیات علمی، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مدیریت دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی، ستاد شاهد و ایثارگر و گروه معارف اسلامی.

 

نشانی:خیابان اوین، تابناک، جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی، ستاد دانشگاه، طبقه پنجم، معاونت آموزشی

تلفن: 88-22439887  و   1-2220-2387