پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > شرح وظایف 
 
 

 

 

شرح وظایف:

1)       برقراری ارتباط موثر با دفاتر توسعه

2)      شبکه سازی دفاتر توسعه دانشگاه

 • شناسایی افراد / فرایندهای برتر آموزشی
 • ارزشگذاری و برجسته سازی فرایندهای برتر
 • ثبت و تهیه فهرستی جامع از اعضا ی هیئت علمی علاقمند و فرایندهای برجسته در سطح دانشکده ها و مراکز آموزشی
 • به اشتراک گذاری اطلاعات و نمونه های برتر

3)     بسترسازی برای فعالیتهای اجرایی دفاتر توسعه از طریق جلب حمایت ، امکانات و بودجه های مورد لزوم

4)      توانمندسازی هیئت علمی

 •  توانمندسازی اعضاء دفاتر توسعه
 •  طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی اختصاصی جهت اعضاء دفاتر توسعه توسط کارشناسان مرکز مطالعات
 • توانمندسازی اعضاء هیئت علمی به پیشنهاد دفاتر توسعه
 • طراحی و اجرای کارگاه های آموزشیعمومی و اجرای آن توسط اعضاء دفاتر توسعه زیر نظر کارشناسان مرکز مطالعات
 • ایجاد جوامع یادگیری نمونه در حیطه های مختلف آموزش پزشکی و هدایت و ارزشیابی آنها

 

5)     پروژه های آموزشی

 •  انجام نیازسنجی  در زمینه آموزشهای اعضاء هیئت علمی دفاتر توسعه
 •  تعیین و ابلاغ اولویتهای عملکرد دفاتر توسعه در راستای رسالت و برنامه های سالیانه مرکز توسعه
 • طراحی و هدایت پروژه های آموزشی چندرشته ای ( چند دانشکده ای)

 

6)      نظارت و ارزشیابی و بازخورد بر عملکرد دفاتر توسعه براساس آئین نامه وزارتی و سیاستهای دانشگاهی

 

7)      زمینه سازی ارتقاء عملکرد اعضاء هیئت علمی و دفاتر توسعه با بهره گیری از سیاستهای تشویقی در هر زمینه

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.