صفحه اصلي > اخبار > اخبار متحرک 
 


بهبود کیفیت خدمات، در کارگاه های باز آموزی کارکنان

بهبود کیفیت خدمات، در کارگاه های باز آموزی کارکنان

در کارگاه توانمندسازی، 15 نفر از کارکنان خدماتی حوزه معاونت بهداشت با عناوین آموزشی از قبیل بهداشت فردی، آداب معاشرت و ارتباط مؤثر، اصول پذیرایی در ادارات، بهداشت و نظافت محیط آشنا شدند. 
از آنجا که ارتقاء سلامت جامعه مستلزم ارائه خدمات در تمامی زمینه های بهداشتی درمانی می باشد و آموزش کلیه کارکنان در تمامی رده های شغلی در جهت افزایش دانش و مهارت آنان در بهبود کیفیت خدمات، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد، برگزاری کارگاه‌های ویژه خدماتی دربرنامه کاری واحد"آموزش و بازآموزی کارکنان" گروه گسترش ستاد معاونت قرار گرفته است. 
در ابتدای این کارگاه مهندس صافی، معاون اجرایی معاونت بهداشت، اهداف و اهمیت کارگاه را برای شرکت کنندگان بیان نمود. 
شایان ذکر است برخی از مدرسین این کارگاه در تدوین کتاب" اصول کار و ایمنی کارکنان خدماتی در ادارات و مراکز بهداشتی درمانی" که مرجع مورد تأیید جهت تدریس در دوره های ویژه کارکنان خدماتی می‌باشد، همکاری کرده اند. 
در پایان کارگاه، کارشناس آموزش و بازآموزی معاونت بهداشت از ادامه برگزاری دوره های مذکور جهت کارکنان خدماتی معاونت بهداشت خبر داد.