صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 
 


نتیجه ای عجیب در یک تحقیق علمی/ شیر مادر و خواص باور نکردنی!

نتیجه ای عجیب در یک تحقیق علمی/ شیر مادر و خواص باور نکردنی!

در بررسی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نتیجه اعجاب آوری به دست آمد، مبنی بر اینکه مادرانی که 18 تا 24 ماه شیردهی برای هر بچه خود داشته باشند، موفقیت بسیاری در پیشگیری از سرطان پستان خواهند داشت و این شاخص تحقیقاتی بسیار ارزشمند است.
پدر پزشکی جامعه ‌نگر ایران به جزئیات تحقیقات بسیار ارزشمند در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره پیشگیری از سرطان پستان (Breast Cancer) زنان، به ویژه مادرانی که 24 ماه شیردهی دارند، پرداخت.
دکتر محمد اسماعیل اکبری با اشاره به اینکه درباره فواید شیرمادر صحبت‌های بسیاری شده است و در مجامع علمی نیز یکی از مباحث اصولی شیر مادر است، ولی بنده درباره خواصی از شیر مادر؛ براساس تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذیرفته؛ می‌خواهم گزارش علمی دهم که کمتر مردم شنیدند و حتی در مجامع علمی نیز درباره آن کمتر صحبت شده است.
دکتر اکبری ادامه داد: در بررسی مرکز تحقیقات سرطان نتیجه اعجاب آوری به دست آمد، مبنی بر اینکه مادرانی که 18 تا 24 ماه شیردهی برای هر بچه خود داشته باشند، موفقیت بسیاری در پیشگیری از سرطان پستان خواهند داشت و این شاخص تحقیقاتی بسیار ارزشمند است.
این فوق‌تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا تصریح کرد: همچنین براساس این تحقیق علمی، اثبات یکی از آیات قرآن در سوره بقره و آیه 233 بیشتر برایمان روشن می‌شود که پروردگار فرمان داده است که مادران دو سال به بچه خود شیر دهند، که نتیجه آن در تحقیق علمی ثابت می‌کند، این شیردهی پیشگیری از سرطان پستان(Breast Cancer) برای مادران را در برخواهد داشت.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: همچنین امام جعفر صادق (ع) نیز توصیه بر 18 ماه شیر دهی دارند، و اگر کمتر از این باشد به ضموم - ظلم و ضرر است، بنابراین شیردهی 18 تا 24 ماه تاثیر اعجاب آور علمی و تحقیقاتی در پیشگیری از سرطان پستان دارد که این تحقیق علمی نیز در ایران محقق شده است.