صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


مجموعه سوالات تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه توسط اعضای هیات علمی گروه بیهوشی منتشر شد

مجموعه سوالات تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه توسط اعضای هیات علمی گروه بیهوشی منتشر شد

مجموعه سوالات تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه توسط اعضای هیات علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین و منتشر شد.
این مجموعه، شامل سوالاتی از کتاب های میلر، کواگزیستینگ و فینک است که توسط اعضای هیات علمی گروه بیهوشی از مهر 1395 تا اردیبهشت 1396 طی یک فرآیند 8 ماهه طراحی شده است و هم اکنون به همراه پاسخ و ذکر منبع منتشر شده است. 
یکی از ویژگی های این اثر آن است که اکثریت قریب به اتفاق سوالات، برای اولین بار طراحی شده است.