صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


کارگاه HDP و تدوین EOP بیمارستانی برگزار شد

کارگاه HDP و تدوین EOP بیمارستانی برگزار شد

در راستای اجرای نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، کارگاهHDP  و تدوینEOP  بیمارستانی 20 شهریورماه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
کارگاه مذکور توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه تشکیل و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه، کارشناسان اداره نظارت بر حوادث سازمان اورژانس کشور، نمایندگان و مدیران بیمارستانها، روسای بخش اورژانس، دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل بیمارستان های دولتی، خصوصی تحت پوشش دانشگاه در آن حضور یافتند.
گفتنی است در این کارگاه مطالبی پیرامون نحوه تدوینEOP  بیمارستانی و همچنین تجربیات و درس آموخته های حوادث بیمارستانهای تحت پوشش توسط مدرسین بیان شد.