صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


رشد 29 درصدی بازدیدهای نظارتی در10 ماهه سال جاری

رشد 29 درصدی بازدیدهای نظارتی در10 ماهه سال جاری

نشست صمیمانه دکتر میرهاشمی معاون درمان دانشگاه با کارشناسان حوزه نظارت و بازرسی معاونت درمان، روز چهارشنبه 13 دی ماه برگزار شد.
دکتر میرهاشمی ضمن استماع مسائل و مشکلات کارشناسان و قدردانی از زحمات و تلاش های ایشان، افزایش تعداد بازدیدهای نظارتی را گام مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود فرایندهای نظارتی عنوان کرد.
معاون درمان خاطرنشان کرد: یکی از نتایج بازرسی ها این است که افراد به مقررات و مسائل و تبعات قانونی تخلف آشنا می شوند و به راحتی از کنار آن نمی گذرند و این وظیفه کارشناسان معاونت را برای ارتقای اخلاق حرفه ای و مهارت های شغلی سنگین تر می کند. 
دکتر معززی معاون فنی معاونت درمان درادامه گفت: 52 درصد خدمات بهداشتی و درمانی در استان تهران در محدوده جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام می شود که پایش و نظارت چنین گسترده با تعداد پرسنل کم، مشکلات مربوط به خود را دارد.
دکتر جنتی سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی نیز ضمن ارائه گزارش فعالیت اداره، با اشاره به رشد 29 درصدی بازدیدهای نظارتی در ده ماهه امسال نسبت به سال گذشته گفت: هدف ما در سال جدید افزایش سطح کیفی نظارت ها است که تدوین برنامه آموزشی ویژه کارشناسان و تغییر در برخی از فرم های نظارتی، از اقدامات این زمینه است.