صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

ریزمغذی ها چه نقشی درسلامتی ما دارند؟

دکتر مینو شاهانی عضو مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: کمبود ریزمغذی ها از همان سال های اولیه زندگی تا دوران بزرگسالی می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان سینه شود.