صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

دهمين شماره از مجله بيهوشي سلولي و مولكولي منتشر شد

دهمین شماره از مجله بيهوشي سلولي و مولكولي(JCMA ) وابسته به مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی انتشار یافت.