صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

طرح تحول سلامت در امور بهداشتی دانشگاه را ورق بزنید

در آستانه سومین سال اجرای طرح تحول سلامت، کتاب اقدامات و خدمات معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای این طرح ملی منتشر شد. صفحات کامل این کتاب را مشاهده کنید.