صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

کتاب "آسیت بدخیم" را ورق بزنید و با آن بیشترآشنا شوید

کتاب "آسیت بدخیم" با مقدمه ای از استاد دکترمحمد اسماعیل اکبری به همت دکتر پرستو حاجیان (متخصص رادیوتراپی- آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر حمیدرضا میرزایی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) توسط انتشارات دانشگاه در زمستان 1393 به رشته تحریر درآمده است.