صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

دومین کنگره بین المللی آندوسونوگرافی با حضور صاحبنظران خارجی وداخلی برگزار می شود

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درنظر دارد دومین " کنگره بین المللی آندوسونوگرافی" را باحضور اساتید و صاحبنظران خارج و داخل کشور 22 تا 24 شهریورماه سال جاری برگزار کند.