صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

برنامه غربالگری سندرم داون و کاهش هزینه های مراقبت از این بیماران

جلسه "ساماندهی برنامه غربالگری سندرم داون" 21 آذرماه در معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.