صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

تلاشی برابر با نجات جان تمام انسانها/ روز جهانی اهدای عضو گرامی باد

هر سال 22 ماه June مصادف با یکم تیرماه به عنوان روز جهانی اهدای عضو می باشد. دکتر "فرحناز صادق بیگی" رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همین مناسبت با بیان اینکه اهدای عضو از مرگ مغزی و پیوند اعضا از سال 1968 فعال شد و درحال حاضر در دنیا سالانه حدود 10تا 30 درصد بیماران نیازمند به پیوند عضو به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می کنند، افزود: این در حالی است که اعضای سالم افراد دچار مرگ مغزی زیر خاک مدفون می شوند.