صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

تاکید بر لزوم بهینه سازی هزینه های بیمارستانی براساس الگوی تعریف شده یونیسف

اداره اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف معرفی و ارایه الگوی تحلیل هزینه‏های بیمارستانی در سطح مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی و بیمارستان‏های تابعه دانشگاه، کارگاه" تحلیل هزینه های بیمارستانی" را روز سه شنبه 24 مردادماه در این معاونت برگزار کرد.