صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

نشست ایجاد سیستم یکپارچه نوبت دهی در بیمارستان های تابعه

دهمین جلسه ایجاد سیستم یکپارچه نوبت دهی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، باحضور دکتر حاجی قاسمعلی مدیر اداره خدمات درمانی وتعالی بالینی وبیمارستانی، روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه در معاونت درمان برگزار شد.