صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

گرامیداشت روز پژوهش در بیمارستان امام حسین (ع)

همزمان با هفته پژوهش دکتر کریمان رئیس مرکز پزشکی امام حسین (ع)، دکتر شجاعی مدیر مرکز، دکتر قاسمیان قائم مقام معاونت آموزشی و تیم روابط عمومی با حضور در واحد توسعه پژوهش های بالینی؛ از زحمات و تلاش های این واحد تشکر و قدردانی کردند.