صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

برای دریافت خدمات سلامت به کدام مرکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کنیم؟

بیش از 460 واحد بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران و شهرستانهای جنوبی و شرقی با ارائه خدماتی در حوزه مراقبت های سلامت، بیش از 5 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است. برای اطلاع از نزدیکترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی این گزارش را بخوانید.