صفحه اصلي > اخبار 
 


کنکوری ها بخوانند/ روسای دانشکده ها به دغدغه های شما پاسخ داده اند

کنکوری ها بخوانند/ روسای دانشکده ها به دغدغه های شما پاسخ داده اند

همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته، عده زیادی از داوطلبان به دنبال اطلاعات و تجربیاتی هستند تا آنها را به بهترین تصمیم هدایت کنند. روسای دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توضیحات خلاصه ای این نیاز را پاسخ داده اند.

شاید انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان برترین دانشگاه در حوزه آموزش علوم پزشکی کار ساده ای باشد. اما انتخاب آگاهانه، قدر لحظات تحصیل را ارزشمندتر می کند و هرچه با آینده نگری بهتر وارد دانشگاه شوید، از دغدغه ای آتی شما کاسته خواهد شد.

در این گزارش، روسای دانشکده ها به معرفی مختصری از دانشکده، اعضای هیأت علمی، کیفیت تحصیل در آن دانشکده و همچنین شرایط اشتغال پرداخته اند.

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده پزشکی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده پزشکی

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده پرستاری و مامایی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده پرستاری

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده بهداشت روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده بهداشت

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده تغذیه و صنایع غذایی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده تغذیه

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده پیراپزشکی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده پیراپزشکی

برای مشاهده پیام رئیس دانشکده توانبخشی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشکده توانبخشی