شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مشاور اجرایی 
 
 

 

       دکتر ایاد بهادری منفرد

      عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سوابق علمی و اجرایی :

 • - سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاکدشت
 • - سرپرست شبکه بهداشت و درمان دماوند
 • - مدیر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • - معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه
 • - عضو کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
 • - عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه
 •  - عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه
 • - مشاور اجرایی معاونت پشتیبانیدانشگاه
 • - ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه
 • - مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه
 • - عضو شورای پژوهشی وتحصیلات تکمیلی شعبه بین الملل دانشگاه
 • - عضو کمیته راهبردی شعبه بین الملل دانشگاه
 • - عضو هیات علمی گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی 
 • - عضو انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران (Ir EA)
 • - عضو کمیته اخلاق دانشگاه سالهای 92و93
 • - معاون اموزشی گروه بهداشت وپزشکی اجنماعی دانشگاه
 •  

سوابق پژوهشی:

تالیفات :

- بهادری منفرد، ایاد/ سوری ، حمید / کمر بند ایمنی وصندلی کودک راهنمای عملی ایمنی راه برای سیاستگذاران وکارکنان/ تهران : مروناس ، 1390

- متصدی زرندی ، ایاد بهادری منفرد / خودروهای فرسوده: بازیافت وسائل زیست محیطی / تهران: انتشارات گلبان- دانشگاه ع . پ . شهید بهشتی 1389

مقالات:

1389: "اولویتهای پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی" . اصفهان: مجله دانشکده پزشکی اصفهان،1389، سال بیست و هشتم / شماره 119/ هفته سوم بهمن ماه 1389.صفحات 1336-1324.

http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no= 1                                                                                                                            

1389: "تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1389. تهران: پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ، 1389. سال هجدم ، شماره 3، پی در پی 93 ، صفحات 43 تا 51 .

1391 : "تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر خصوصیات بافتی و حسی پنیر فراپالایشی" . تهران .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1391، سال هفتم، شماره 5 ، ویژه نامه زمستان ، صفحات 487-481.

1391: "تغییرات راندمان و رسیدگی پنیر سفید سنتی و اولترافیلتراسیون تحت تاثیر باکتری های سرماگرا". تهران .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1391، سال هفتم، شماره 5 ، ویژه نامه زمستان ، صفحات 530-521.

1391: "ارائه الگوئی برای پیش بینی روند مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در ایران" . تهران: پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی .1391، دوره 36، ویژه نامه 1، زمستان ، صفحات 7-11 .           

http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=1

1387: "بررسی اثر ايزوترتينوئين بر سطح هموسيستئينپلاسما در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس" . تهران. پژوهنده- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.بهمن و اسفند 1387،جلد 13، دوره 6 . صفحات 475-480

 http://pajoohande.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=717&sid=1&slc_lang=fa

   2012: “Estimating the Contribution of Selected Risk Factors in Attributable Burden to Stroke in Iran”.2012

Tehran: Iranian J. Publ Health, Vol.41, No.5, May 2012, pp.91-96.

   http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/_/20775.pdf

2012: “Cardiopulmonary Bypass, Inflammation and How to Defy it: Focus on Pharmacological Interventions”. Iranian Journal of Pharmaceutical Research(2012), 11 (3): 705-714/ School of Pharmacy Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

  http://www.sid.ir/En/VEWSSID/J_pdf/92720120326.pdf

  2012: “Suitability of MRS-bile agar for the selective enumeration of mixed probiotic bacteria in presence of mesophilic lactic acid cultures and yoghurt bacteria”.  IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY, Vol. 10, No. 1, January 2012

   http://www.sid.ir/En/VEWSSID/J_pdf/92820120103.pdf

 2013: “Trends of Fatal Road Traffic Injuries in Iran (2004–2011)”. PLOS ONE | www.plosone.org/ May 2013 | Volume 8 | Issue 5 | e65198

   http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065198

 2013 : “PREDICTION OF FATAL ROAD TRAFFIC CRASHES IN IRAN USING THE BOX-JENKINS TIME SERIES MODEL”. Journal of Asian Scientific Research, 2013, 3(4):425-430 / Ilam-Iran

  http://www.aessweb.com/pdf-files/jasr%203(4),%20425-430.pdf           

 2013 :“PREDICTIVE FACTORS OF RESPONSE TO PHASE I COMPLETE  DECONGESTIVE THERAPY IN UPPER EXTREMITYLYMPHEDEMA FOLLOWING BREAST CARCINOMA IN IRAN” . Lymphology46 (2013) 97-104

 https://journals.uair.arizona.edu/index.php/lymph/article/view/17407

 

پژوهشها:

همکارطرح     :بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی براساس شناسنامه سلامت در سال های 1385 و 1389 . مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکارطرح:تحلیل وضعیت موجود فرآیند اداری مالی طرح های تحقیقاتی دانشگاه و ارائه راهکارهای کاربردی. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه. 1389

همکار طرح: ارائه و تدوین الکترونیک پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.

همکارطرح: تعیین اولویتهای پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه .1388

 استاد راهنما پایاننامه: بررسی وضعیت مصدومین ناشی از سوانح و حوادث ثبت شده در مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391-دانشکده بهداشت

 استاد راهنما پایاننامه: بررسی شیوع سندرم متابولیک در مردان مراجعه کننده به مرکز تندرستی سردارجنگل. دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت - گروه پزشکی اجتماعی .

 استاد مشاور پایاننامه: رابطه پلی مورفیسم NRAMP1   در بیماران دارای پردیودنتیت مزمن و پری ایمپلنتاس در یک جمعیت ایرانی – شعبه بین الملل

استاد مشاور پایاننامه: بررسی تاثیر رژیم اصلاح شده برروی پروفایل های چربی خون ، گلوکز ناشتای خون و شاخص های التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم – شعبه بین الملل

  استاد مشاور پایاننامه: تولید و بررسی ویژگی های فیزیکو شیمایی و در ضد میکروبی فیلم خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی دو اسانس گیاهی آویش شیرازی یا میخک و اثر آن بر زمان ماندگاری گوشت سینه مرغ در دمای C4– شعبه بین الملل

استاد مشاور پایاننامه: الگوی فاصله گذاری تولدها در جمعیت تحت پوشش مراکز درمانی نادر و همایون در سال 92-دانشکده پزشکی

 استاد مشاور پایاننامه: بررسی شاخص توده بدنی و تعیین گرهای آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه تهران در سال92- دانشکده پزشکی

 استاد مشاور پایاننامه: بررسی الگوی انجام آزمایشات ابتدایی بارداری در بین مادران شهر تهران- دانشکده پزشکی

 استاد مشاور پایاننامه: بررسی توزیع انجام پاپ اسمیر در بین خانم های ساکن در مناطق شمال ،شرق ، غرب ، مرکز و جنوب شهر تهران در سال1391 –دانشکده پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.