يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما 
 
 

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان به عنوان يکی از زير مجموعه های معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه در طبقه چهارم ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه واقع شده است.

تاريخچه:

   اين مرکز از سال 65 همزمان با تأسيس دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی آغاز به کار کرد، مأموريت و رسالت اين مرکز مانند ساير مراکز بهداشتی درمانی، تلاش در جهت تأمين، حفظ وارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش می باشد.

جامعه تحت پوشش عبارت است از:دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی، حيطه فعاليت اين مرکز اماکن دانشجويی با اولويت خوابگاهها و سلف سرويس ها می باشد.

  اين مرکز در حال حاضردر قالب واحدها و گروههای کارشناسی متعدد و متداخلی بشرح ذيل انجام وظيفه می نمايد:

• گروه برنامه ريزی و مديريت خدمات سلامت دانشجويان
• گروه کارشناسی و مهندسی بهداشت محیط
• گروه خدمات پزشکی
• گروه تسهيلات درمانی
• گروه اطلاع رسانی و آموزش سلامت
• گروه آموزش و گسترش بهداشت خانواده

گروه برنامه ريزی و مديريت خدمات سلامت دانشجويان

• مشارکت در طراحی برنامه هاي راهبردي سلامت دانشجويان.
• 
تلاش در جهت بهره مند شدن از رهنمودهاي حرفه اي معاونت اموربهداشتي
• 
مشارکت در طراحي و تدوين اهداف عيني و برنامه هاي اجرايي بهداشت مرکز در راستاي اهداف راهبردي دانشگاه و حوزه معاونت متبوع.
• 
برنامه ريزي جهت تدوين استانداردها و شاخص هاي بهداشتي اماکن دانشجويي.
• 
تنظيم ضوابط بهداشتي اقامت در خوابگاههاي دانشجويي و پيشنهاد آن به عنوان آئين نامه اجرايي.
• 
ارزيابي اماکن دانشجويي بر اساس چک ليست شاخص های بهداشتي توسط گروههاي تخصصي ذيربط.
• 
برنامه ريزي جهت برقراري سيستم درمان در اماکن دانشجويي و سيستم ارزيابي عملکرد درماني.
• 
برقراري سيستم ارجاع دانشجويان بيمار به مراکزتشخيصي و تخصصي.
• 
پيشنهاد طرح ها و پروژه هاي عمده بهداشتي مانند دفع بهداشتي زباله در اماکن دانشجويي.
• 
ارزيابي عملکرد همکاران مرکز و سعي در برقراري واجراي نظام تشويق و تقدير.
• 
پايش و ارزيابی عملکرد درمانی واحدها

وظايف عمده گروه کارشناسی ومهندسی بهداشت عبارتند از:
• پايش مستمر بهداشت خوابگاههاي دانشجويي، بوفه‌ها و فروشگاههاي تعاوني در خوابگاهها بر اساس چک ليست.
• 
پايش سلف سرويس‌هاي دانشجويي: انبارهاي مواد غذايي، آشپزخانه‌ها وسالن‌هاي غذاخوري بر اساس چک ليست.
• 
نظارت بر رعايت آيين‌نامه اقامت بهداشتي درخوابگاههاي دانشجويي با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود در اماكن.
• 
ارائه پيشنهادات و راهكارهاي بهداشتي و همكاري و همفکري با مديريت‌هاي ذيربط جهت بهداشتي نمودن اماكن دانشجويي از طريق گزارشات و شركت در جلسات مشترک (در صورت لزوم(
• 
مبارزه با جانوران موذي در اماكن دانشجويي با نظارت كارشناسان بهداشت محيط (با روشهاي گوناگون، فيزيکي و شيميايي).

وظايف گروه خدمات پزشکی مرکز عبارتنداز:
• اداره واحدهای درمانی موجود در دومجتمع خوابگاهی امام علي (ع) و الزهراء (س)
• پيش بيني داروها و تجهيزات پزشکی و لوازم کمکهای اوليه مورد نياز برای اماکن دانشجويي
• ارجاع تخصصی و يا اعزام اورژانسی دانشجويان بيمار به مراکز درمانی.
• 
اجرای برنامه معاينات اوليه دانشجويان جديدالورود (طرح سنجش سلامت) در آغاز هر سال تحصيلی، غربالگری و ارجاع به بخش های تشخيصي و درمانگاههاي تخصصي.
• 
پيگيري موارد ارجاعي طرح سنجش سلامت(غربال شده ی طرح سنجش(
• 
بررسي هاي اپيدميولوژيک بيماريها در اماکن دانشجويي.
• 
اجرای طرح چکاپ تکميلی پرسنل سلف سرويس های دانشجويی

خدمات گروه تسهيلات درمانی:
• معرفی دانشجويان متقاضی جهت استفاده ازخدمات دندانپزشکی
• معرفی برای واکسيناسیون هپاتيتB برای دانشجويان و کارکناندر معرض خطر

خدمات گروه اطلاع رسانی و آموزش سلامت:
• آموزش بهداشت به كاركنان اماكن ودانشجويان در قالب آموزش چهره به چهره، توزيع پمفلت‌هاي آموزشي، CD و پوستر
•  ارسال پيامهاي بهداشتي ويژه از طريق اتوماسيون و پرتال دانشگاه.
• 
برقراري کلاسهاي آموزش بهداشت در برخی اماکن دانشجويی
• معرفي گروههاي ويژه شاغل دراماكن دانشجويي جهت شركت در کلاسها و دوره‌هاي آموزش بهداشت عمومي به آموزشگاه بهداشت اصناف.
• 
معرفی نماينده مرکز به سازمانها و ارگانهای مختلف درخصوص دريافت امکانات کمک آموزشی آنان نظير پوستر و پمفلت و...
• 
برقراری بردهای اطلاع رسانی بهداشتی در اماکن دانشجويی(دانشکده ها، خوابگاهها و غذاخوریها(

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.