صفحه اصلي > درباره دانشگاه > معاونت ها > مدیریت منابع 
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و منابع، یکی از معاونت‌های ستادی دانشگاه است که عهده دارتوسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف دانشگاه می‌باشد. مطالعه و بکارگیری مناسب‌ترین رویکردها، روش‌ها، نظام‌ها و ابزارهای مدیریتی،ایجاد زیرساخت‌ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد دانشگاهاز جمله فعالیت‌های اصلی این معاونت محسوب می‌شود.

این معاونت در هر یک از زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی، تامین کننده منابع مورد نیاز اعم از منابعانساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت درحوزه‌های مختلف دانشگاه است. جریان فعالیت‌ها در کل حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع به سمتی است که نتایج حاصل از آن دستیابی به مجموعه‌ای مناسب از دستاوردهای مدیریتی، پژوهش‌های اجرایی، الگوهای آموزش سازمانی، توسعه استراتژی‌های سازمانی،توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، توسعه سرمایه انسانی و سایر زیرساخت‌ها و منابعمورد نیاز را فراهم می‌کند.

موارد زیر از مهم‌ترین وظایف این معاونت محسوب می‌شود:

تهیه و ارایه پیشنهاد خط مشی‌های اداری و مالی دانشگاه، در قالب مقررات و ضوابط موجود و در راستای هدف‌های مورد نظر دانشگاه به هیات امنای دانشگاه؛

نظارت بر واحدهای دانشگاه در اجرای خط مشی‌های تصویب شده؛

نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی و خدماتی و عمرانی دانشگاه؛

ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسوولیت‌های اصلی، بمنظور دستیابی بهینه و سریعتر به هدف‌های مورد نظر؛

شرکت در کمیته‌ها، کنفرانس‌ها، کمیسیون‌ها و سمینارهای حوزه اداری و مالی؛

نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی و اختصاصی؛

نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحساب‌ها، اسناد و گزارش‌های مالی؛

تنظیم و پیشنهاد بودجه برای واحدهای تابعه دانشگاه؛

نظارت بر تهیه، تنظیم  و اجرای طرح‌های عمرانی؛

ابلاغ قوانین، مقررات، مصوبات آئین نامه‌ها و اساسنامه‌های مربوط به واحدهای تابعه؛

تدوین ساختار سازمانی و انجام تغییرات مورد نیاز برحسب ماهیت و وظایف واحدهای سازمانی؛

تهیه برنامه استراتژیک آموزش مدیران و کارکنان دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای گسترش آموزش الکترونیکی؛

برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌های مناسب در امور رفاهی و اعطای تسهیلات به کارکنان دانشگاه؛

مدیریت امور حقوقی، املاک و قراردادهای دانشگاه و حل و فصل دعاوی مطروحه در حوزه قضایی.

همچنین توسعه کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده در حوزه های مختلف دانشگاه،  توسعه کیفیت و کمیت مدیریت و  منابع دانشگاه و ارتقای رضایتمندی در کارکنان و خدمات گیرندگان داخلی و خارجی از اهداف این معاونت به شمار می‌رود.

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه همواره می‌کوشد تا با همت واحدهای ستادی خود از جمله مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد، مدیریت خدمات پشتیبانی، مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، مدیریت امور حقوقی، املاک و قراردادها، مدیریت امور رفاهی به اهداف ذکر شده دست یابد.

 

نشانی:بزگراه شهید چمران، اوین ، جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی، ساختمان شماره یک، طبقه پنجم

تلفن:22439890