چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اصلاحات برنامه آموزش پزشکی > درسنامه های علوم پایه 
 
 

 

درسنامه های علوم پایه

 

کمیته برنامه ریزی درسی که بر اساس چارچوب مدیریت این برنامه، عالی ترین مرجع علمی برنامه می باشد بر اساس ترکیب پیش بینی شده،تشکیل و چهارجلسه این کمیته تا کنونبرگزار گردیده است. با توجه به جدید بودن برنامه و ناآشنایی اعضا این کمیته باوظایف محوله به آن ،بسیاری از وظایف این کمیته را شورای راهبری اصلاحات بر عهده داشته وتدریجا کلیه این وظایف به این کمیته محول خواهد شد.

12 کمیته بین رشته ایی ارگان سیستم و یک کمیته مقدمات علوم پایه ، 13کمیته بین رشته ایی مسئول این برنامه می باشند که مسئولیت هدایتاین برنامه را در دوره های تحت تصدی برعهده دارند .این کمیته ها باترکیب پایه و بالینی مطابق باپیش بینی انجام گرفته در«مدیریت وعملیات 1»تشکیل گردیده و وظایف و مسئولیتهای خود را بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب به اجرا در آورده است.

بمنظور تالیف درسنامه های مرتبط بابرنامه، تیمهای تالیف به شرح ذیل تشکیل گردید.

·12 تیم تالیف درسنامه های ارگان سیستم.

عنوان TOPIC PDF
بیوشیمی  1-Introduction To Basic Medical Sciences -Biochemistry.pdf
 جنین شناسی 1-Introduction To Basic Medical Sciences -Embryology.pdf
 ژنتیک 1-Introduction To Basic Medical Sciences -Genetics.pdf
بافت شناسی 1-Introduction To Basic Medical Sciences -Histology.pdf
ایمونولوژی 1-Introduction To Basic Medical Sciences -Immunology.pdf
فیزیولوژی 1-Introduction To Basic Medical Sciences -Physiology.pdf
 شنوائی  2-Auditory Organ System.pdf
 قلب و عروق 2-Cardiovascular Organ System.pdf
 غدد  2-Endocrine Organ System.pdf
 گوارش  2-Gastrointestinal Organ System.pdf
 خون 2-Hematology Organ System.pdf
 پوست  2-Integument Organ System.pdf
اسکلتی - عضلانی  2-Musculoskeletal Organ System.pdf
 اعصاب    
تولید مثل  2-Reproductive Organ System.pdf
کلیه و مجاری ادراری  2-Urinary Organ System.pdf
بینائی  2-Visual Organ System.pdf
تماس با جامعه1  3-Community Exposure.pdf
تماس زودرس  3-Early Patient Contact.pdf
مهارتهای مطالعه در دانشگاه 1 3-Study Skills-1.pdf
آشنائی با کتاب و کتابخانه  3-Study Skills-2.pdf
تنفس  Respiratory organ system.pdf

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.