چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اصلاحات برنامه آموزش پزشکی > کمیته برنامه ریزی درسی 
 
 

کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته بین رشته ای

کمیته برنامه ریزی درسی که بر اساس چارچوب مدیریت این برنامه، عالی ترین مرجع علمی برنامه می باشد بر اساس ترکیب پیش بینی شده،تشکیل و چهارجلسه این کمیته تا کنون برگزار گردیده است. با توجه به جدید بودن برنامه و ناآشنایی اعضا این کمیته باوظایف محوله به آن ،بسیاری از وظایف این کمیته را شورای راهبری اصلاحات بر عهده داشته وتدریجا کلیه این وظایف به این کمیته محول خواهد شد.

12 کمیته بین رشته ایی ارگان سیستم و یک کمیته مقدمات علوم پایه ، 13کمیته بین رشته ایی مسئول این برنامه می باشند که مسئولیت هدایتاین برنامه را در دوره های تحت تصدی برعهده دارند .این کمیته ها باترکیب پایه و بالینی مطابق باپیش بینی انجام گرفته در«مدیریت وعملیات 1»تشکیل گردیده و وظایف و مسئولیتهای خود را بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب به اجرا در آورده است.

بمنظور تالیف درسنامه های مرتبط بابرنامه، تیمهای تالیف به شرح ذیل تشکیل گردید.

  • 12 تیم تالیف درسنامه های ارگان سیستم.
  • تیم تالیف درسنامه مقدمات علوم پایه
  • تیم تالیف درسنامه تماس با جامعه و راهنمای تماس زودرس با بیمار 1
این تالیفات کلیه تالیفات موردنیازبرای هدایت فاز علوم پایه میباشد،که خوشبختانه تاکنون بموقع دراختیار دانشجویان قرار گرفته است. البته این تالیفات پس از یکبار اجرا،مجددادرمرحله بازبینی قرارگرفته وهم اکنون نیز بطور سالیانه مورد بازبینی قرار می گیرد.

Curriculum committee%27s ruls.pdf

Operation and Management I.pdf

Operation and Management II.pdf

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.