چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

برنامه اصلاحات آموزش پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی شهید بهشتی

«برنامه آموزشی پزشکی عمومی-1383»

 

در طی دو دهه گذشته تغییرات شگرفی در چگونگی درمان،سرعت تولید دانش پزشکی،کیفیت مورد انتظار بیماران از خدمات پزشکی،انتظار پزشکان ودانشجویان از حرفه پزشکی رخ داده است. برای آموزش پزشکان در هزاره سوم با توجه به این تغییرات ومهمتراز همه سرعت تولید وبکارگیری دانش فناوری باید رویکردی نواتخاذ شود.آموزش پزشکی در ایران در پنجاه سال گذشته همگام با ابن تغییرات تحول پیدا نکرده است. نیاز به تغییر در آموزش پزشکی کشور برای پاسخ به این نیازهای بین المللی از یک سو واز سوی دیگر چالشهایی کههم اکنون دراین بخش از سوی صاحبنظران مطرح می باشد، همگی مؤید نیاز به تغییرات اساسی در آموزش پزشکی کشور است. .برجسته ترین شاهد اجتماعی در این زمینه را می توان« طرح انتزاع وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی »دانست که درسال 1381 درمجلس شورای اسلامی مطرح گردید .پیشنهاد دهندگان این طرح عدم مطلوبیت وضعیت آموزش پزشکی را دلیل طرح آن دانستند.اگر چه در زمینه ی عدم مطلوبیت کیفیت آموزش پزشکی در ایران هیچ تحقیق مستدلی انجام نگرفته بود وبا اینکه حتی پیشنهاد دهندگان این طرح نیز نتوانستند شواهد مستدلی در این زمینه و خصوصاً راه حل پیشنهادی خود ارائه دهند ، نباید به چالش بزرگ ایجاد شده در آن زمان بی تفاوت بود. اگر نظرخبرگان را بعنوان یک شاهد معبتر در نظر بگیریم ،بحث انتزاع در سال 1380 یک چالش جدی بین صاحبنظران بود که اگر چه برسرراه حل تفاهم وجود نداشت ولی مخالفین وموافقین در زمینه « لزوم تغییر» با یگدیگر همسو بودند.

شواهد متعدد دیگر رادرزمینهلزوم بازنگری در برنامه های آموزشی می توان در بیانیه های سومین و چهارمین همایش آموزش پزشکی کشور (اصفهان 1377- تهران 1379 )جستجو کرد که همگی بر اهمیت این تغییرات صحه گذارده اند ایندرحالی است که بازنگری هر 4-3 سال یکبار برنامه برای جلوگیری از بیماری شایع ( یا در واقع شایع ترین بیماری برنامه ی آموزشی) فربهی برنامه ی آموزشی نیز از الزامات دیگری می باشد که از سالها قبل (حداقل از سال 1364 تاکنون) مورد کم توجهی قرار گرفته است .

ارزشیابی برنامه جاری در کشور(برنامه سنتي) بر اساس استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFMEكه در دانشكده پزشكي شهيد بهشتي در سال 1381 انجام شده هم نشان می دهدکه این برنامه از نظر استانداردهای بین المللی وضعیت مطلوبی ندارد . به همین دلیل دانشگا ه علوم پزشکی شهید بهشتی،طی پروژه ایی کاملا جسورانه اصلاحات وسیعیدر برنامه آموزش پزشکی عمومی پیشنهاد نمود وخود پیشگام اجرای آن در دانشکده پزشکی شهید بهشتی گردید.

از ویژگیهای اساسی این پروژه مطالعات وسیع انجام گرفته، پیش از طراحی آن است.در طی این مطالعات که درمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي شهيد بهشتي از اسفندماه 1379صورت گرفته، برنامه آموزشیپزشكي مقدماتي[1]حدود 300 دانشكده پزشكي جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده است. پس از این مطالعات وبا درنظر گرفتن کلیه پیشرفتهای جهانی در این بخش و همچنین نیازهای امروز کشور در بخش سلامت و ویژگیهای پزشکان فردای مورد نیاز جامعه ایرانی،«برنامه آموزشی پزشکی عمومی-1383» ، با هدف گیری موضوعات ذیل در برنامه آموزشی ارائه گردید:

1-کاهش آموزش تئوریک و تاکید بر مهارتهای عمومی بالینی پزشکان فردا .

2-دور شدن از روشهای تدریس تعلیم مدار وحرکت بسوی روشهای آموزشی مبتنی بر مساله و خودمحور [2]

3-تاکید بیشتر برروی تدریس در جایگاه آموزشی جامعه ،نسبت به بیمارستانها و آزمایشگاهها.

4-ایجاد نگرش گسترده به سلامت جمعیت ، ارتقاء سلامت و طب پیشگیری در برنامه ی آموزشی .

5-حرکت بسوی تدوین برنامه ی آموزشی« هسته ای »کوچکتر همراه باامکان انتخاب وسیعتر در موضوعات اختیاری

6-ادغام عمودی وسیعتر موضوعات بالینی در سراسر برنامه ی آموزشی

این برنامه دراوایل سال 1382 بطورگسترده به نقد صاحبنظران داخلی وخارجی گزارده شد.عمده انتقادات صاحبنظران داخلی حول تشکیک درزمینه امکانپذیری اين طرح بود.بعبارت دیگر این طرح که بیش از 20 مداخله گسترده در اموزش پزشکی عمومی را با خود داشت، از نظر علمی موردتاییدوتوجه صاحبنظران قرارگرفت،ولی عمده مشکلات مطرح شده ازسوی ایشان مربوط به سختی اجرای چنین برنامه ای با این وسعت تغییرات، در شرایط کنونی آموزش پزشکی کشور بود.

صاحبنظران خارجی نیز ضمن ستودن این طرح ،شگفتی خود را از اهتمام به تحولی با این وسعت بکرات ذکر نمودند.در این زمینه میتوان به اظهارات دكتر هانس كارل رياست فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ومشاورین این فدراسیون اشاره نمود که در گزارش معروف خود از همایش آموزش پزشکی-1382 با نام «افق آموزش پزشكي در ايران » آورده اند: IMPRESSIONS OF MEDICAL EDUCATION IN IR IRAN1.pdf

«ما اعتقادراسخ داريم كه اجراي اين طرح دردانشكده پزشكي شهيد بهشتي و برنامه هاي مشابه درساير دانشكده ها،تاثير عميقي بر كيفيت پيامدهاي آموزش پزشكي داشته،منجربه ارتقا كيفيت ارائه خدمات سلامت در ايران خواهد شد.»این در حالی است که در بخشی دیگر از همین گزارش تشکیک خود را در زمینه اجرای آن در شرایط آموزشی ما با این عنوان که بسیاری از اینگونه طرح های خوب بدلایل متعدد در مرحله طراحی باقی می مانند!!، ذکر نموده اند.

بالاخره اين برنامه در مورخه 23 خرداد 1383 در شورايعالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور با اكثريت قاطع آراء (14 نفر از 17 نفر) شركت كننده به تصويب رسيد و مقرر گرديد از مهر 1383 در دانشكده پزشكي شهيد بهشتي به اجراء‌ در آيد.

فعالیتهای صورت گرفته ذیل این برنامهکه در همکاری نزدیک بین مرکزتوسعه ومطالعات دانشگاه ودانشکده پزشکی شهید بهشتی صورت گرفته، خود یکی از نمونه های عملی تعامل علمی وعملی این دو بوده که می تواند بعنوان الگویی در سراسر کشور بکار گرفته شود. این فعالیتها را در 13بخش ذیل بطور خلاصه ارائه می کنیم:

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.